Ennakoivan ajon koulutus on pakollinen koulutus tavara -ja henkilöliikenteessä.

 

Ennakoiva ajaminen on turvallista ja taloudellista. Ennakoivan ajon koulutuksessa havainnollistetaan, mitä turvallinen ja taloudellinen ajaminen on tämän päivän liikenteessä. Koulutuksessa käydään läpi liikenteen erilaiset vaaratilanteet sekä oman toiminnan vaikutuksen turvallisuuteemme tien päällä. Opimme tunnistamaan riskit ja vaarat.

 

Koulutuspäivän pituus on 7 tuntia.