Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:

  • Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
  • Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
  • Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
  • Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.

 

Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta Liikennevirasto ei vaadi Tieturva 1 -koulutusta:

  • Esimerkiksi suojatussa kaapelikaivannossa työskentelevältä asentajalta, jota johtaa Tieturva-koulutuksen käynyt työnjohto.
  • Tietyökohteisiin liittyvältä kertaluontoiselta tavarantoimittajalta (puutavara, jne.); ajoneuvonosturin, betonipumppu- ja -auton kuljettajalta ym. vastaavan tyyppisissä lyhytaikaisissa erikoistehtävissä toimivilta.
  • Muussa kertaluonteiseksi luettavassa tehtävässä toimivalta.
  • Lyhytaikaisessa työssä Tieturva-koulutuksen käyneen valvonnassa työskentelevältä.

 

Päivän kestävän kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin. Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Se on myös edellytys Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle. Tieturva 1 -kurssilla saa olla korkeintaan 36 oppilasta.

 

Pätevyys ja kortti ovat voimassa 5 vuotta

 

Tieturva 1 -pätevyyden jatkamiseksi tulee käydä uudestaan Tieturva 1 -kurssi.

Tieturva kortti kuva

Go to top